นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนและเปลี่ยนสินค้า

คำแนะนำในการเปลี่ยนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายในเวลากี่วัน

 • ผู้ซื้อสามารถติดต่อเราภายในเวลา 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่ส่งคืนต้องมีป้ายสินค้า ป้ายราคาและแพ็คเกจสินค้าในสภาพเดิม พร้อมหลักฐานการซื้อ (เช่น ใบเสร็จรับเงินของแซนตาส โฮม)
 • แซนตาส โฮมจะตรวจสอบเหตุผลในการคืนสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายในเวลา 7 วันทำการ
 • เราจะปรับมูลค่าการซื้อในการซื้อครั้งถัดไปสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันหรือสินค้าชนิดอื่นซึ่งมีราคาเท่ากันหรือสูงกว่ามูลค่าการซื้อครั้งแรก แซนตาส โฮมขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับการคืนสินค้าเพื่อขอเงินสดคืน
 • แซนตาส โฮมขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเปลี่ยนสินค้าซึ่งใช้งานผิดวิธีหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับสินค้าโดยคิดตามระยะทาง หากสินค้าจัดส่งไม่ถูกต้อง แซนตาส โฮมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า

หากฉันเปลี่ยนใจ ฉันต้องเปลี่ยนสินค้าภายในเวลากี่วัน

 • คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าซึ่งมีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าภายในเวลา 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าที่สั่ง โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้งต่อ 1 รายการเท่านั้น
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับสินค้าโดยคิดตามระยะทาง
 • แซนตาส โฮมขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเปลี่ยนสินค้าซึ่งใช้งานผิดวิธีหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

หากสินค้าจัดส่งไม่ถูกต้อง ฉันต้องเปลี่ยนสินค้าภายในเวลากี่วัน

 • คุณสามารถติดต่อเราภายในเวลา 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหากสินค้าไม่ถูกต้อง ผิดจากรายละเอียดสินค้าที่แจ้งไว้ หรือแตกต่างจากใบยืนยันการสั่งซื้อ เราจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากบริษัทได้ทำการยืนยันการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับสินค้าโดยคิดตามระยะทาง หากสินค้าจัดส่งไม่ถูกต้อง แซนตาส โฮมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า
 • แซนตาส โฮมขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเปลี่ยนสินค้าซึ่งใช้งานผิดวิธีหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน